วันจ่ายเงิน โครงการ ประกันราคาข้าว ประกันราคายาง ออกมาแล้ว

วันจ่ายเงิน โครงการ ประกันราคาข้าว ประกันราคายาง ออกมาแล้ว

รมว. การคลังได้เปิดเผยว่า วันจ่ายเงิน ของ โครงการ ประกันราคาข้าว และ ประกันราคายาง นั้นได้วางเรียบร้อย ส่วนประเด็นอื่น ๆ นั้นกำลังจัดการภายในสัปดาห์นี้ นายจุรินทร์ ทำการเปิดเผยว่า ได้มีการวางวันและเวลาของ วันจ่ายเงิน ภายใน โครงการ ประกันราคาข้าว และ ประกันราคายาง ในส่วนของรายละเอียดอื่น ๆ ร่วมถึงการตกลงเจรจาระหว่างทางธนาคารและแบงค์ชาติ กับบรรดาโรงสีนั้นจะเร่งจัดการภายในสัปดาห์นี้

เนื่องด้วยการที่คณะรัฐบาลได้มีการอนุมัติให้มีการประกันรายได้ชาวนาและเกษตรกรปลูกยางพารา จำนวนเงิน 6.1 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2  โครงการได้แก่

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว – 51,858 ล้านบาท

2.โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง – 10,042 ล้านบาท

มาในวันที่ 12 พ.ย. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า จะมีการเชิญธนาคารพาณิชย์ และแบงค์ชาติมาทำการเจราจาในการผ่อนคลายกฎระเบียนในการปล่อยสินเชื่อให้แก่โรงสีต่าง ๆ เพื่อเร่งให้มีการรับซื้อข้าวจากชาวนา และได้ทำการสรุปเรื่องเงินส่วนต่าง ๆ ของเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564

1. จ่ายเงินวันไหน : จะจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

2. ระยะเวลาของโครงการ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

3. เกษตรกรที่มีสิทธิ์ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

4. ราคาที่ได้จากประกันข้าวทั้ง 5 ชนิด

– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,911 บาท

– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,137 บาท

– ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,222 บาท

– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,066 บาท

– ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,084 บาท

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา

1. วันที่ได้รับเงิน : คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2563

2. ระยะเวลาของโครงการ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

3. เกษตรกรที่มีสิทธิ์ : เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

4. ราคาที่ได้จากการประกันยาง

– ราคายางที่ประกันรายได้ กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บาท/กิโลกรัม

– น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม

– ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม

– ส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน, ยางก้อนถ้วย 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40%

ต่อไปนี้คนไทยควรฟังหูไว้หูทุกเรื่องที่องค์การอนามัยโลกออกคำแนะนำ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องไวรัสโควิด-19 อย่างเดียว

ประเทศจีนปล่อยจรวดลอง มาร์ช 5 บรรทุกยานอวกาศไร้คนขับ ฉางเอ๋อ-5 ขึ้นไป เก็บตัวอย่างหินและดินดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเก็บตัวอย่างวัตถุนอกโลกครั้งแรกของประเทศ และเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป